back to overview
title Wat de zee opwerpt: onderdompeling in zes bewegingen
WHAT online poetry project in collaboration with flemish poet Xavier Roelens
FOR WHOM Poëzie op het scherm (poetry on the screen) Fonds voor de Letteren and fonds BKVB
WHEN february - may 2008
related invition announcement poëzie op het scherm
inleiding/introduction
Een gedicht bestaat bij monde van zijn interpretaties. Dichter Xavier Roelens nodigde de dichters Eva Cox, Norbert Debeule en Herlinda Vekemans uit zijn gedichtencyclus 'Wat de zee opwerpt' te interpreteren aan de hand van een voordracht ervan. Hij voegde daar zijn eigen interpretatie aan toe en monteerde de vier stemmen tot een nieuwe auditieve onderdompeling in zes bewegingen. Vormgeefster Gabrielle Marks van haar kant creëerde een beeld dat de concurrentie aangaat met gesloten ogen. Met haar deinende animatie helpt ze de luisteraar beter te luisteren. (...)

A poem exists by the virtue of its interpretations. Poet Xavier Roelens invited the poets Eva Cox, Norbert de Beule and Herlinda Vekemans to interpret his series of poems, wat de zee opwerpt (what the sea throws upwards) through reciting the text. Roelens added his own interpretation and then edited the 4 voices into a new auditive immersion in 6 movements. Designer Gabrielle Marks, for her part, created an image that competes with closed eyes. Through her heaving and rolling animation, she helps the listener to listen. (...)

The whole work can be watched and listened to at www.digidicht.nl